http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  10-02-2020 | 08:10
data ostatniej modyfikacji:  19-01-2021 | 13:45
Zarządzenie Nr 112/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 19.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce 19.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 110/2020 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 19.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 109/2020 w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Miejska Górka na 2021 rok 19.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 108/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Anny Waloszek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 19.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 107/2020 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za odpłatne udostępnienie sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego 14.12.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 106/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 14.12.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 105/2020 w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021 13.11.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 104/2020 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021- 2027 13.11.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 103/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 28.10.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 102/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” 05.10.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 06.10.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 100/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 06.10.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 99/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 06.10.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 06.10.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 06.10.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid.gruntu 286 o pow.04000 ha położonej w Karolinkach zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00000624/5 na rzecz Gminy Miejska Górka 02.10.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w Miejskiej Górce, Dąbrowie, Dłoni, Gostkowie, Kołaczkowicach, Konarach, Roszkówku, Rozstępniewie, Sobiałkowie i Zakrzewie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.09.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Miejska Górka 10.09.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020 06.10.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska