http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  04-01-2021 | 15:15
data ostatniej modyfikacji:  03-02-2021 | 07:37
Zarządzenie Nr 131/2021 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021 28.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021 28.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 129/2021 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021 28.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 128/2021 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły podstawowej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka 03.02.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 127/2021 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka 25.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Miejska Górka 25.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie nr 125/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej i regulaminu w celu przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki 25.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 124/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych 02.02.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie przeznaczenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 02.02.2021
więcej »»»
Zarządzenie nr 122/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek 02.02.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 121/2021 w sprawie przeznaczenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 25.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 25.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 119/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 25.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 118/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 19.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 117/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby 19.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie Nr 116/2021 w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej „Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych” 19.01.2021
więcej »»»
Zarządzenie nr 114/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Miejska Górka w 2021 roku 04.01.2021
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska