http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  30-01-2019 | 08:08
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2020 | 14:28
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie planu kontroli na 2020 rok 02.01.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 02.01.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Miejska Górka na 2020 rok 23.12.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie powołania zespołu nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na roboty budowlane o wartości przekraczającej 1.000.000 euro,pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo". 18.12.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 02.12.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 21.11.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Karolinkach, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka 14.11.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2020 14.11.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2024 14.11.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 22.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miejska Górka obiektów posiadających karty adresowe gminnej ewidencji zabytków 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 11 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" 11.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 10.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 02.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 20.09.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna". 18.09.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 02.09.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 02 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 04.09.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach 11.09.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 06 sierpnia 2019 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku 07.08.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska