http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  06-12-2010 | 13:52
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:32
Zarządzenie Nr 195/10 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 05.01.2010
więcej »»»
Zarządzenie nr 202/10 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2010 26.01.2010
więcej »»»
Zarządzenie nr 203/10 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2010. 26.01.2010
więcej »»»
Zarządzenie nr 204/10 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2010. 26.01.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 197 / 2010 w sprawie: ustalenia ceny lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w Rzyczkowie nr 7 04.02.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 196/2010 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości położonej w Miejskiej Górce przy ul. Spokojnej 04.02.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 198/2010 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Konarach 04.02.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 205/10 w sprawie dokonania zmian planu finansowegozadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 29.03.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 206/10 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 13.05.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 207/2010 w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010 07.06.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 212/2010 w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010 18.06.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 218/2010 w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010 02.07.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 227/10 w sprawie: dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 22.07.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 234/10 w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku 30.08.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 235/2010 w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010 02.09.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 237/2010 w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010 27.09.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 238/10 w sprawie: dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 27.09.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 241/2010 w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010 26.10.2010
więcej »»»
Zarządzenie nr 242/10 w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 05.11.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 240/2010 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zarządu mieniem 05.11.2010
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska