http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  08-01-2013 | 11:52
data ostatniej modyfikacji:  08-01-2014 | 13:21
Zarządzenie Nr 239/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 08.01.2014
więcej »»»
Zarządzenie Burmistrza Miejskiej Górki Nr 238 / 2013 z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Miejskiej Górce. 18.12.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 237/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 12.12.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 235/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” 12.11.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 232/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2014 13.11.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 231/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2014-2019 13.11.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 230/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 04.11.2013
więcej »»»
Zarządzenie nr 229/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 października 2013r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXVIII/138/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka 08.10.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 228/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 04 października 2013r.W sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid.gruntu: 373 o pow. 3,3200ha, położonej w Oczkowicach zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00031236/4 na rzecz Gminy Miejska Górka 08.10.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 227/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 04.10.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 226/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 września 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek o nr ewid.gruntu 195/11 o pow.0,1175ha i nr ewid.gruntu 195/12 o pow.0,1225ha , położonych w Rozstępniewie zapisanej w Księdze Wieczystej nr 31240 na rzecz Gminy Miejska Górka 08.10.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 225/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 września 2013r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek o nr ewid.gruntu : 310 i 312 o pow.5,8503ha, 224 o pow. 1,0218ha i 1730 o pow.0,4180ha, położonych w Miejskiej Górce zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka 08.10.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 221/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 04.09.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku. 25.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 214/13 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Oczkowicach 08.10.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 211/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Karoliny Krystyny Wolny ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 07.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 210/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Mirosławy Ciesielskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 07.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 209/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Dagmary Huchrak-Sidor ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 07.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 208/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Alicji Kingi Kaczmarek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 07.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Anny Nawrot ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 07.08.2013
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska