http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  19-01-2017 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  28-12-2017 | 07:55
Zarządzenie Nr 185/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 28.12.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 184/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 11.12.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 183/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 21.11.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 182/2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2018 14.11.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 181/2017 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2018-2024 14.11.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” 02.11.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 179/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 31.10.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 177/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 17.10.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 175/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 26.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 165/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 04.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku 11.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 04.09.2017
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 148/2017 w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na roboty budowlane o wartośćprzekraczającej 1000 000 euro, pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie”. 29.05.2017
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 144/2017 w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. 29.05.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 141/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 28.04.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 138/2017 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2017 13.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 137/2017 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2017 13.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 136/2017 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2017 13.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 135/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 09.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej. 09.02.2017
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska