http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  02-01-2012 | 13:54
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2012 | 14:16
Zarządzenie Nr 158/2012 w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2013 13.11.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 157/2012 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2013-2023 13.11.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” 30.10.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 152/2012 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 31.10.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 140/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek 28.09.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 139/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce 28.09.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 137/2012 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” 13.09.2012
więcej »»»
Zarządzenie nr 136/2012 w sprawie : zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce 13.09.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 135/2012 w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku 28.08.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 133/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 05.09.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w Miejskiej Górce przy placu 700-lecia 23.07.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” 13.07.2012
więcej »»»
Zarządzenie nr 125/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce 13.07.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie przekształcenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce 13.07.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Miejskiej Górce 13.07.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Miejskiej Górce 13.07.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce 03.07.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 118/12 w sprawie: ustalenia ceny lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w Miejskiej Górce przy ul.Kobylińskiej 39 19.06.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 117/12 w sprawie: ustalenia ceny lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w Miejskiej Górce przy ul.Paderewskiego 30 19.06.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 114/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego 28.05.2012
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska