http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  10-02-2020 | 08:10
data ostatniej modyfikacji:  19-01-2021 | 13:45
Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego 24.03.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020 05.03.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020 05.03.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020 05.03.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 maja 2020 r. 27.02.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 27.02.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 27.02.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 27.02.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Dłoni 27.02.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Dłoni 27.02.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Dłoni 27.02.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Dłoni 27.02.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Miejska Górka w 2020 roku 11.02.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 57/2020 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce 10.02.2020
więcej »»»
Zarzadzenie Nr 56/2020 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego, w tym terminow skladania dokumentow do przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych i klas pierwszych szkol podstawowych oraz wzoru wniosku o przyjecie do publicznego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoly podstawowej dla szkol i przedszkoli, dla ktorych organem prowadzacym jest Gmina Miejska Gorka. 05.10.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska