http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  14-11-2011 | 13:22
data ostatniej modyfikacji:  22-02-2012 | 13:38
Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 17.01.2012
więcej »»»
Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2012 14.11.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2012-2023 14.11.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 72 /2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” 27.09.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku 26.09.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie: powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. 19.07.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 31.03.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej 31.03.2011
więcej »»»
Zarzadzenie Nr 32/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej 31.03.2011
więcej »»»
Zarzadzenie Nr 31/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej 31.03.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Miejskiej Górce 31.03.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 21/11 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 22.02.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie:ustalenia ceny nieruchomości położonej w Konarach (przy stawie) 18.02.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości położonej w Konarach (przy stawie) 18.02.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie:ustalenia ceny nieruchomości położonej w Konarach (przy stawie) 18.02.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 16/2011 W sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Zakrzewie 21.02.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011 02.03.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011 02.03.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011 02.03.2011
więcej »»»
Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011 02.03.2011
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska