http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  22-12-2008 | 12:14
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:32
Zarządzenie Nr 111/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na „Budowa zespołu boisk sportowych w Miejskiej Górce „Moje Boisko –Orlik 2012” 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 102/08 w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 87/08 w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie nr 86/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2008 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 116/08 w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla dyrektorów szkół i przedszkoli 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 112/08 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejska Górkaoraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2008 roku 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 88/08 w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla dyrektorów szkół i przedszkoli 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 108/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na „Wymianę stolarki okiennej w budynkach szkolnych w Miejskiej Górce” 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 98/08 w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 91/08 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 95/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2008 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 113/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 94/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na „Dostawę kostki brukowej, obrzeża i krawężnika” 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 76/08 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 103/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2008/2009 15.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 107/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miejskiej Górki 15.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 118/08 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w świetlicy wiejskiej w Kołaczkowicach 22.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 121/08 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. gruntu 1052/14 o pow.0,1427 ha , położonej w Miejskiej Górce 22.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 105/08 w sprawie ustalenia ceny dzierżawy lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sobiałkowie 22.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 106/08 w sprawie ustalenia ceny dzierżawy lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Kołaczkowicach 22.09.2008
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska