http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  10-02-2020 | 08:10
data ostatniej modyfikacji:  19-01-2021 | 13:45
Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miejska Górka do pracy z rodziną i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 14.09.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 91/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych 08.09.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 01.09.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 89/2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku 26.08.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Karolinkach 11.08.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 06.08.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Miejskiej Górce 11.08.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 83/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 08.07.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 22.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 10.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Miejska Górka 10.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie: ustalenia ceny na dzierżawę nieruchomości gruntowej , położonej w Konarach, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka 02.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie ustalenia ceny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w budynku świetlicy wiejskiej Konary 35, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka 02.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie ustalenia ceny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w budynku świetlicy wiejskiej Konary 35 oraz części terenu o powierzchni 1500m2, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka 02.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za rok 2019 02.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie regulaminu korzystania z zabytkowego budynku szkolnego w Konarach 01.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 07.05.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 29.04.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 22.04.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 03.04.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska