http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  18-01-2016 | 08:19
data ostatniej modyfikacji:  16-12-2016 | 12:44
Zarządzenie Nr 129/2016 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 16.12.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 126/2016 w sprawie : projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2017 15.11.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 125/2016 w sprawie : projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2017-2024 16.11.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 124/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” 07.11.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 27.10.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 20.10.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 115/2016 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 19.09.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 12.09.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 113/2016 w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku 24.08.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 101/2016 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 05.07.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 06.06.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 04.05.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 01.04.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 29.02.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejska Górka 18.01.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska