http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  03-01-2014 | 09:25
data ostatniej modyfikacji:  29-12-2014 | 08:52
Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 29.12.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 297/2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 26.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 296/2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 20.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 294/2014 w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2015 18.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 293/2014 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2015-2019 18.11.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 291/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” 21.10.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 283/2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 02.09.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 282/2014 w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku 25.08.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 273/2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 02.07.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 268/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 21.05.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 267/14 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych 14.05.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 266/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 14.05.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 265/14 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych 07.05.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 261/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 28.04.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 260/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 16.04.2014
więcej »»»
Zarządzenie Burmistrza Miejskiej Górki NR 259/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXVIII/137/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie gminy Miejska Górka 09.04.2014
więcej »»»
Zarządzenie Burmistrza Miejskiej Górki Nr 258/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Dłoń na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXVIII/136/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Dłoń na terenie gminy Miejska Górka 09.04.2014
więcej »»»
Zarządzenie Burmistrza Miejskiej Góki Nr 257/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXVIII/138/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka 09.04.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 255/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 01.04.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 252/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 07.03.2014
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska