http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  30-01-2019 | 08:08
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2020 | 14:28
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Aldony Bernadety Szablickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 27.08.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 26 lipca 2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 30.07.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 02.07.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działki o nr ewid. gruntu 1726/2 o pow. 0565 ha położonej w Miejskiej Górce zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka 26.06.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 21 czerwca 2019 w sprawie: powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 11.07.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za rok 2018 11.07.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działki o nr ewid.gruntu 2536/2 o pow.02928ha oraz działki o nr ewid.gruntu 2536/3 o pow.01771ha, położonej w Miejskiej Górce zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka 11.07.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach 11.07.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 17.05.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 14. 05. 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid.gruntu 1726/2 o pow. 00565 ha położonej w Miejskiej Górce zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka 14.06.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 07.05.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 11.07.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 9.04.2019r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid.gruntu 283/13 o pow.0,0738 ha położonej w Niemarzynie zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00029489/5 na rzecz Gminy Miejska Górka 04.06.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działki o nr ewid.gruntu 2536/2 o pow.02928ha oraz działki o nr ewid.gruntu 2536/3 o pow.01771ha , położonej w Miejskiej Górce zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka 03.06.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 10.04.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 03.04.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia ceny dzierżawy za ogródek warzywno-kwiatowy, stanowiący działkę o nr ewid. gruntu 283/14 (obręb Niemarzyn) 03.06.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Miejskiej Górce 03.06.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 19.03.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 16 /2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce Pani Wiktorii Miler do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 19.03.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska