http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  03-01-2014 | 09:25
data ostatniej modyfikacji:  29-12-2014 | 08:52
Zarządzenie Nr 251/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z 26 lutego 2014 roku w sprawie: określenia kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz ustalenia na rok szkolny 2014/2015 terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego i wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka. 27.02.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 243/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejska Górka 03.02.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 241/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 22.01.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 240/14 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 03.01.2014
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska