http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  08-01-2013 | 11:52
data ostatniej modyfikacji:  08-01-2014 | 13:21
Zarządzenie Nr 206/13 Burmistrza Miejskiej Górki z 26 lipca 2013 roku w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”. 07.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 203/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni 22.07.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 202/2013 z dnia16 lipca 2013 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni. 19.07.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 201/13 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Miejskiej Górce. 28.06.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 200/13 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Miejskiej Górce. 28.06.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr199/13 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Miejskiej Górce 28.06.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 198/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 01.07.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 197/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z 25 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni. 28.06.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni 28.06.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 192/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 06.05.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 183/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 28.02.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 176 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2013. 12.02.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 175/2013 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2013. 12.02.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 174/2013 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2013 12.02.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 166/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 10.01.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 165/13 w sprawie: planu finansowego zadań zleconychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 08.01.2013
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska