http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  22-12-2008 | 12:14
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:32
Zarządzenie Nr 106/08 w sprawie ustalenia ceny dzierżawy lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Kołaczkowicach 22.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 105/08 w sprawie ustalenia ceny dzierżawy lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sobiałkowie 22.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 121/08 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. gruntu 1052/14 o pow.0,1427 ha , położonej w Miejskiej Górce 22.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 83/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 23.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 93/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejska Górka 23.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 97/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 23.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie nr 90/2008 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie gry baseballa 23.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie nr 100/2008 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka w zakresie prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Miejskiej Górce 23.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 89/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 23.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 126/08 w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008 08.10.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 125/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2008 08.10.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 128/08 w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w Woszczkowie nr 15 20.10.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 127/08 w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w Oczkowicach nr 42 20.10.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 129/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2008 24.10.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 133/08 w sprawie projektu budżetu na rok 2009 17.11.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 135/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 11.12.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 138/2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w Miejskiej Górce przy ul. Marii Konopnickiej 22.12.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 141/2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w Rozstepniewie 22.12.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 137/2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Miejskiej Górce 22.12.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 136/2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Konarach 22.12.2008
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska