http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  03-03-2015 | 07:56
data ostatniej modyfikacji:  03-03-2015 | 07:56
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 03.03.2015

Zarządzenie Nr 10/2015
 
Burmistrza Miejskiej Górki
 
z dnia 02 marca 2015 roku
 
w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2015


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami)

Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 jak niżej :

§ 1


Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej budżetu gminy poprzez dokonanie zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „20.065.542,00 zł.” zastępuje się kwotą „20.045.542,00 zł.”.
2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie „6.599.565,00 zł.” zastępuje się kwotą „6.579.565,00 zł.”.
3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie „4.141.942,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.161.942,00 zł.”.

§ 3

1.W § 10 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany.
1) ogólną w wysokości „30.000,00 zł.” zastępuje się kwotą „10.000,00 zł.”.

§ 4

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Wprowadzenia zmian, o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 02 marca 2015 roku dokonuje się w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej budżetu na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rozdział 85214 paragraf 3110 związane z przyznaniem pomocy w naturze. W związku z zdarzeniem jakie miało miejsce w miejscowości Dłoń Gmina Miejska Górka jedna z rodzin straciła w wyniku pożaru dach nad głową. Budynek całkowicie został wyłączony z użytkowania.

Załącznik Nr 1

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska