http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  18-02-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2011 | 00:00
Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie:ustalenia ceny nieruchomości położonej w Konarach (przy stawie) 18.02.2011


Z A R Z Ą D Z E N I E
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI
Nr  17/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.


W sprawie:
ustalenia ceny  nieruchomości  położonej w Konarach (przy stawie).


Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póżń.zm.) zarządzam:

§ 1

Ustalić cenę nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, w skład której wchodzi :
* Działka nr ewid.gruntu 277/5 o pow. 0,0890ha,
* udział (1/3) w działce o nr ewid.gruntu 277/7 o pow. 0,0979ha
położonej w Konarach , zapisanej w księdze wieczystej Nr KW PO1R/00044377/8 Sądu Rejonowego w Rawiczu na rzecz Gminy Miejska Górka  - na łączną  kwotę netto:
32 050,00zł .
Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek Vat w wysokości 23%.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska