http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  31-03-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  31-03-2011 | 00:00
Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 31.03.2011

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

Nr 35/2011 z dnia  31marca 2011r.

 

 

W sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

 

 

Na podstawie art.15 ust.1, art.37 ust.2.pkt 4 i w związku z art. 67 ust.1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2000r. Nr 46 , poz.543 z póżń.zm.)  zarządzam:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości :

 

·        położonej w Miejskiej Górce zapisanej w księdze wieczystej Nr 29491 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1739/13 o powierzchni 0,2400ha  -

·         na nieruchomość położoną w Miejskiej Górce , zapisaną w księdze wieczystej Nr 43597 na rzecz „Szalkowski” Spółka Jawna z siedzibą w Miejskiej Górce przy ul.Kobylińskiej 39, oznaczoną w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1739/17 o powierzchni 0,0403ha.

 

Przedmiotowa zamiana niezbędna jest w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Miejskiej Górce zapisanej w księdze wieczystej Nr 29491 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1739/15

 

§ 2

 

Przedmiotowa zamiana gruntów zostanie dokonana za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska