http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  15-01-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  15-01-2009 | 00:00
Zarządzenie Nr 151/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 15.01.2009

Zarządzenie Nr 151/2009
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 13 stycznia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XIX/110/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23.10.2008 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2009 /Dz. U. z 2003, Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami /,   Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1

Powołać Komisję Konkursową przy Burmistrzu Miejskiej Górki do rozpatrzenia oferty na zadanie:
"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną".

§ 2

Komisja Konkursowa przy Burmistrzu Miejskiej Górki działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.


§ 3

Na członków Komisji Konkursowej przy Burmistrzu Miejskiej Górki powołuje się następujące osoby:
1. Przedstawiciele pracowników Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce:
* Adam Bandura - Sekretarz Miejskiej Górki jako Przewodniczący Komisji Konkursowej.
* Robert Ciesielski - pracownik Urzędu,
* Józef Jabłoński  - pracownik Urzędu,
2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
* Anna Hejducka  - przedstawiciel Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Miejska Górka
* Jan Zbaraż   - przedstawiciel Towarzystwa Sympatyków Baseballa "Demony" Miejska Górka

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalacznik Nr 1


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska