http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  11-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2008 | 00:00
Zarządzenie Nr 116/08 w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla dyrektorów szkół i przedszkoli 11.09.2008


Zarządzenie Nr 116/08
Burmistrza Miejskiej Górki    
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzeń dla dyrektorów szkół i przedszkoli

 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. z 2008r. Nr 42 poz. 257) oraz Uchwały Nr XIII/72/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2008 roku, Nr 10, poz.235,) zarządzam:

§ 1

Ustalam z dniem 1 września 2008 roku wynagrodzenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

§ 2

1. Dla dyrektora Szkoły Podstawowej  w Sobiałkowie - załącznik nr 1
2. Dla dyrektora Przedszkola w Konarach   - załącznik nr 2
 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska