http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  04-02-2020 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  30-10-2020 | 12:31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo" 04.02.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę płyt drogowych do budowy dróg śladowych w gminie Miejska Górka” 15.07.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala” 22.07.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2020/2021” Część I zamówienia „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Miejskiej Górce w roku szkolnym 2020/2021” 30.07.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2020/2021” Część II zamówienia „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Dłoni, Konarach i Sobiałkowie w roku szkolnym 2020/2021” 30.07.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2020/2021” Część III zamówienia „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021” 30.07.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” 14.08.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Miejska Górka” Część I „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obręb Dąbrowa” 25.09.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Miejska Górka” Część III „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obręb Konary” 25.09.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Miejska Górka” Część IV „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obręb Oczkowice” 25.09.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Miejska Górka” Część II „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obręb Kołaczkowice” 28.09.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” Część I „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół niej we wsi Dąbrowa” 28.09.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” Część II „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół niej we wsi Gostkowo” 28.09.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Część I zamówienia „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” 30.10.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Część II zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego” 30.10.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Część III zamówienia „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej” 30.10.2020
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska