http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  15-04-2014 | 09:28
data ostatniej modyfikacji:  31-12-2014 | 09:04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”. 15.12.2014
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa placu zabaw w Sobiałkowie” 05.12.2014
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę placu zabaw w Miejskiej Górce”. 05.12.2014
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dot. „Budowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Dłoni” 03.11.2014
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w Konarach”. 24.10.2014
więcej »»»
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę altany ogrodowej w Roszkówku”. 25.09.2014
więcej »»»
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2014/2015 31.07.2014
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2014/2015” 28.07.2014
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górce” 18.06.2014
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górce”. 05.06.2014
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty. Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Spokojnej w Miejskiej Górce”. 02.06.2014
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”. 15.04.2014
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska