http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  08-12-2011 | 07:37
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:33
Informacja o wyborze oferty dot. „Szansa na sukces ucznia – Indywidualizacja nauczania”. 08.02.2011
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Budowa kortu tenisowego w Miejskiej Górce 29.04.2011
więcej »»»
Zawiadomienie Zespołu Szkół w Gostkowie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot."Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Nieparcie" 16.05.2011
więcej »»»
Zawiadomienie Zespołu Szkół w Gostkowie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2011/2012” 22.07.2011
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2011/2012” 25.07.2011
więcej »»»
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko 10.08.2011
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odtworzenie chodników w Miejskiej Górce po budowie kanalizacji sanitarnej” 25.08.2011
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko” 29.08.2011
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejska Górka oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków..." 07.12.2011
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska