http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  02-02-2018 | 12:46
data ostatniej modyfikacji:  17-10-2018 | 12:05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot."Dostawa kruszywa kamiennego do budowy dróg śladowych w gminie Miejska Górka" 17.10.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa dróg śladowych w gminie Miejska Górka" Część III "Przebudowa drogi gminnej w Konarach" 19.09.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa dróg śladowych w gminie Miejska Górka" Część II "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Rzyczkowo" 19.09.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa dróg śladowych w gminie Miejska Górka" Część I "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Roszkowo" 19.09.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Zakup i dostawę płyt drogowych do budowy dróg śladowych w gminie Miejska Górka" 11.09.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2018/2019 03.08.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych częściach miasta Miejska Górka oraz wsi Dąbrowa" Część II "Budowa sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, fragment ul. Spacerowej" 17.07.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Konarach" 13.07.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych częściach miasta Miejska Górka oraz wsi Dąbrowa" Część III "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, ul. Południowa" 13.07.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych częściach miasta Miejska Górka oraz wsi Dąbrowa" Część IV "Budowa wodociągu tranzytowego Sobiałkowo-Miejska Górka, ul. Niepodległości" 11.07.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych częściach miasta Miejska Górka oraz wsi Dąbrowa" Część I "Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie, ul. Ogrodowa" 11.07.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna 13.06.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo - Niepart" 12.06.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Konarach" 08.06.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka" Część II "Odnowienie (odmulanie) wybranych rowów melioracyjnych na terenie gminy Miejska Górka" 24.05.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka" Część I " Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawów w Sobiałkowie, Konarach, Oczkowicach i Roszkowie" 24.05.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna". 14.05.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o unieważnieniu III części zamówienia publicznego pn. "Poprawę walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka", tj. części zamówienia pn. "Wykonanie nasadzeń przydrożnych przy trzech drogach polnych na terenie gminy Miejska Górka" 11.05.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń - Kołaczkowice" 09.03.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie ul.Nowa" 12.02.2018
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska