http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  18-12-2009 | 08:12
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:33

Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karolinki i mieście Miejska Górka - etap I 22.04.2009
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 26.05.2009
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: Dostawa kostki brukowej, obrzeża i krawężnika 08.06.2009
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Wymiana stolarki okiennej w budynkach szkolnych w gminie Miejska Górka... 23.06.2009
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: „Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gmin 28.07.2009
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe wraz z modernizacją instalacji... 31.07.2009
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dłoni" 04.08.2009
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: "Przebudowa drogi gminnej w Konarach" 06.11.2009
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Gostkowie.." 17.12.2009
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska