http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  01-08-2016 | 14:58
data ostatniej modyfikacji:  08-11-2016 | 08:42
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Miejska Górka” 08.11.2016
więcej »»»
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kruszywa kamiennego na przebudowę drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych – obręb Roszkowo, Roszkówko” 13.09.2016
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2016/2017 01.08.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska