http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  14-01-2013 | 13:32
data ostatniej modyfikacji:  09-08-2013 | 18:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę obiektu małej architektury - altany ogrodowej w Roszkowie w ramach zadania Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka 12.03.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na I część - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Miejska Górka dla obszaru: Farma Wiatrowa Dłoń, Farma Wiatrowa Konary, Farma Wiatrowa Piaski II cześć – opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla strefy przemysłowej 20.05.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę chodnika przy ul. Górków w Miejskiej Górce”. 27.05.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę placów zabaw w Gostkowie, Rozstępniewie, Topólce i Woszczkowie, w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”. 12.06.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górce” 20.06.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce, odcinek ul. Parkowej” 20.06.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont elewacji budynku szkoły w Gostkowie” 28.06.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2013/2014” 30.07.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w ramach zadania: „Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górce” 02.08.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na: Część I: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2013/2014. Część II: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 05.08.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boisk do piłki nożnej w Niemarzynie oraz w Piaskach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”. 09.08.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utwardzenie i rekultywację terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”. 09.08.2013
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę obiektu małej architektury – altany ogrodowej w Oczkowicach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”. 09.08.2013
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska