http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  17-04-2019 | 12:03
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2019 | 15:23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę kostki brukowej, obrzeży oporników i krawężników do gminy Miejska Górka" 07.11.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Miejska Górka" Część II "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Konary" 26.09.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Miejska Górka" Część I "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Woszczkowo" 26.09.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa kamiennego do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Miejska Górka" 11.09.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i dostawę płyt drogowych do budowy drogi śladowej w Konarach" 14.08.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2019/2020" Część III zamówienia " Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020" 07.08.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2019/2020" Część II zamówienia " Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Dłoni, Konarach i Sobiałkowie w roku szkolnym 2019/2020" 07.08.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2019/2020" Część I zamówienia " Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Miejskiej Górce w roku szkolnym 2019/2020" 07.08.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych w Konarach" 02.08.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Miejskiej Górce" 15.07.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na "Przebudowę zabytkowego budynku szkolnego w Konarach" 29.05.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach" 17.04.2019
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska