http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  10-09-2010 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:33

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka... 23.02.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Miejskiej Górce” 10.03.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: „Remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół nich 20.04.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Dostawa kostki brukowej, obrzeża i krawężnika na terenie gminy M.Górka 12.05.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: „Dostawa betonu na terenie gminy Miejska Górka” 12.05.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: „Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Piaski” 08.06.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nieparcie" 14.06.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot.: Prowadzenie szkoleń z języka angielskiego oraz wsparcia psychologicznego... 29.06.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 26.07.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:Umowy ramowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście M.Górka 28.07.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.:„Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie M.Górka..." 29.07.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.:„Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2010/2011" 29.07.2010
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przebudowę drogi gminnej w Zakrzewie 10.09.2010
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska