http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  24-02-2017 | 10:15
data ostatniej modyfikacji:  25-09-2017 | 13:58
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. :"Dostawa kruszywa kamiennego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Sobiałkowo" 25.09.2017
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" 15.09.2017
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I zamówienia Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2017/2018 22.08.2017
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 07.08.2017
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie" 13.07.2017
więcej »»»
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej” 26.04.2017
więcej »»»
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa - kanalizacja deszczowa” 26.04.2017
więcej »»»
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce” 29.03.2017
więcej »»»
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: OPS.PS.252.11.2017 24.02.2017
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska