http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  17-02-2012 | 11:23
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 08:21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. „Rozbudowy drogi gminnej w Miejskiej Górce ul. Rzeczna”. 24.10.2012
więcej »»»
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wiatrakowy zawrót głowy – utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki”. 03.08.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2012/2013” 30.07.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2012/2013” 30.07.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty, dot. „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa” 04.07.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Przebudowt drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów ornych we wsi Rozstępniewo 08.06.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot.:Remontu świetlicy wiejskiej, montażu placu zabaw oraz zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie 29.05.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety dot.:Budowy kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni 13.04.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Budowy sieci wodociągowej w Dąbrowie, fragment ulicy Nowej 11.04.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Budowy sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, fragment ulic Spacerowej i Hubala 11.04.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: „Budowy instalacji solarno-wiatrowych do zasilania drogowego na terenie gminy Miejska Górka” 16.03.2012
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w okresie od 27 lutego 2012r. do 29 czerwca 2012r.” 17.02.2012
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska