http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  10-09-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  10-09-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przebudowę drogi gminnej w Zakrzewie 10.09.2010

Miejska Górka, dn. 10 września 2010r.

 

RI. 3410-10/10

                                   

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej w Zakrzewie

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Przebudowę drogi gminnej w Zakrzewie

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Remontowo-Budowlany

REM-BUD Marek Konieczny

Drzewce 31,  64-125 Poniec

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Zakład Remontowo-Budowlany

REM-BUD Marek Konieczny

 

Drzewce 31

64-125 Poniec

 

145.958,43 zł

100,00

2

PHU „AGNIKA”

Karol Piotrowiak

ul. 22 Stycznia 9

63-930 Jutrosin

147.440,43 zł

98,99

3

PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

158.240,18 zł

92,24

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 ««« powrót
 
 


Interaktywna Polska