http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  08-06-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  08-06-2009 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: Dostawa kostki brukowej, obrzeża i krawężnika 08.06.2009

Miejska Górka, 2 czerwca 2009r.

 

 

RI.3410/3/09

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający - Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę kostki brukowej, obrzeża i krawężnika”.

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

 

„PEAMCO” Materiały Budowlane

Jędrzej i Beata Tomczak Sp. J.

ul. Obrońców Lwowa 19

64-100 Leszno

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa. Cena brutto wybranej oferty to kwota 77.881,87zł.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa firmy i adres

 

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

„PEAMCO” Materiały Budowlane

Jędrzej i Beata Tomczak Sp. J.

ul. Obrońców Lwowa 19

64-100 Leszno

77.881,87

100,00

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TWARDY”

Anna i Gabriel Twardy Sp. J.

ul. Poznańska 9

63-900 Rawicz

79.575,23

97,87

3

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.

Folwark 1

63-900 Rawicz

88.773,10

87,73

 

4

PHPU „BUD-ROM” Pazoła Sp. J.

ul. Poniecka 3B

63-840 Krobia

78.751,29

98,90

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMOS” Sp. J.

ul. Kamińskiego 19

63-910 Rawicz

83.810,00

92,93

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego Wykonawcy.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska