http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  04-08-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  04-08-2009 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dłoni" 04.08.2009

 

 

Miejska Górka, dn. 4 sierpnia 2009 r.

RI.3410-6/09

                                                                       

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania przetargowego na: „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Dłoni”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Dłoni”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

„INSBUD” Andrzej Szymański

Sierakowo

ul. Spółdzielcza 5

63-900 Rawicz

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Salar Sp. z o. o.

 

Gierłachowo 54A

64-010 Krzywiń

219 575,85zł

82,97

2

„INSBUD” Andrzej Szymański

 

Sierakowo

ul. Spółdzielcza 5

63-900 Rawicz

182 172,17zł                                               

100

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego Wykonawcy.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska