http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  16-06-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-06-2008 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Dostawa kostki brukowej, obrzeża i krawężnika 16.06.2008

Miejska Górka, 16 czerwca 2008r.

RI.3410/1/08

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zamawiający - Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę kostki brukowej, obrzeża i krawężnika”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMOS” sp. j.

Marek Tarnowski, Jacek Turzański, Janusz Wdowczyk,

Edward Zaremba

ul. Wrocławska 147, 63-800 Gostyń

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsze pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa. Cena brurtto wybranej oferty to kwota 126.434,77zł

 

Poprawa omyłek rachunkowych

 

Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że oferta firmy BUD-ROM Pazoła sp. j. zawierała błąd rachunkowy w obliczeniu ceny i Zamawiający zgodnie z art. 88 ust.1 pkt.1 w/w ustawy poprawił omyłki rachunkowe. Wobec czego cena końcowa oferty firmy

BUD-ROM Pazoła sp. j. uległa zmianie. Poprawna wartość ceny końcowej w/w firmy została podana w tabeli poniżej.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa firmy i adres

 

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Anna i Gabriel Twardy sp. j.

Sierakowo, ul. Poznańska 9

63-900 Rawicz

142.001,17

89,04

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ROMOS” sp. j.

Marek Tarnowski, Jacek Turzański, Janusz Wdowczyk, Edward Zaremba

ul. Wrocławska 147

63-800 Gostyń

126.434,77

100,00

3

„PEAMCO” Materiały Budowlane

Jędrzej i Beata Tomczak sp. j.

ul. Obrońców Lwowa 19

64-100 Leszno

166.817,19

75,79

 

4

ZPB Kaczmarek sp. z o.o.

Folwark 1

63-900 Rawicz

178.079,20

71,00

5

BUD-ROM Pazoła sp. j.

ul. Poniecka 3B

63-840 Krobia

137.325,44

92,07

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego Wykonawcy.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska