http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  13-01-2016 | 14:29
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 10:23
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 13.01.2016
więcej »»»
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 13.01.2016
więcej »»»
Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 14.01.2016
więcej »»»
Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 14.01.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska