http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Działalność gospodarcza 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  08-12-2015 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  22-11-2019 | 15:23
Wniosek o wpis do CEIDG 08.12.2015
więcej »»»
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych 08.12.2015
więcej »»»
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 08.12.2015
więcej »»»
Procedury kontroli przedsiębiorców 12.10.2017
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska