http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 08:53
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 10:44
Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 16.07.2018
więcej »»»
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych 16.07.2018
więcej »»»
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy 16.07.2018
więcej »»»
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 16.07.2018
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska