http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Urząd Stanu Cywilnego 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 14:42
data ostatniej modyfikacji:  06-05-2020 | 16:59
Wydanie dowodu osobistego 16.07.2018
więcej »»»
Wydawanie odpisów aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu 16.07.2018
więcej »»»
Zgłoszenie urodzenia dziecka 16.07.2018
więcej »»»
Zgłoszenie zgonu 16.07.2018
więcej »»»
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 16.07.2018
więcej »»»
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym 16.07.2018
więcej »»»
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 16.07.2018
więcej »»»
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 16.07.2018
więcej »»»
Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 16.07.2018
więcej »»»
Uznanie ojcostwa dziecka 16.07.2018
więcej »»»
Zmiana imion i nazwisk 16.07.2018
więcej »»»
Dokonanie zmiany imienia dziecka 17.07.2018
więcej »»»
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 17.07.2018
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska