http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  09-12-2015 | 10:06
data ostatniej modyfikacji:  09-09-2020 | 11:58
Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy użytków rolnych 09.09.2020
więcej »»»
Składanie deklaracji i informacji podatkowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości 17.12.2015
więcej »»»
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania - podatek od środków transportu 17.12.2015
więcej »»»
Uzyskanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 17.12.2015
więcej »»»
Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego ( z tytułu kupna gruntów) 17.12.2015
więcej »»»
Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę. Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej. Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub zaległości podatkowych. 17.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa (ha fizyczne i ha przeliczeniowe) 09.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 09.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o stwierdzeniu zaległości w podatkach 09.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników 09.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji podatników 09.12.2015
więcej »»»
Inne zaświadczenia dotyczące spraw podatkowych 09.12.2015
więcej »»»
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 09.12.2015
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska