http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  09-09-2020 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  09-09-2020 | 11:58
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy użytków rolnych 09.09.2020

 

1.      Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

2.      Wymagane dokumenty

- wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy,

WNIOSEK - pobierz

- oryginał umowy

3.      Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

4.      Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

5.      Tryb odwoławczy

Brak

6.      Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy, pok. nr 3, tel. 65 322 58 33

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska