http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 13:10
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:18
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Uzyskanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 17.12.2015

1.       Podstawa prawna:

Art. 13 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.1892)

2.       Wymagane dokumenty:

·          .     wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej,

·          .  zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość          tych wydatków,

·         .     oświadczenie, że wydatki związane z inwestycją nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych,

 .  oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie,


 .  zawiadomienie o zakończeniu budowy,

 .  pozwolenie na budowę.


3.       Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.       Informacje dodatkowe:

Przyznanie ulgi podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

·         Budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli  i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;

·         Zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji w wysokości 25% udokumentowanych

Rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego, pod warunkiem, że wydatki inwestycyjne nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

7.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej

Zestawienie poniesionych wydatków

Oświadczenie

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska