http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenia 2015 rok
Obwieszczenia 2014 rok
Obwieszczenia 2013 rok
Obwieszczenia 2012 rok
Obwieszczenia 2011 rok
Obwieszczenia 2010 rok
Obwieszczenia 2009 rok
Obwieszczenia 2008 rok
Obwieszczenia 2016 rok
Obwieszczenia 2017 rok
Obwieszczenia 2018 rok
Obwieszczenia 2019 rok
Obwieszczenia 2020 rok
Obwieszczenia 2021 rok
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Obwieszczenia 2020 rok 
Obwieszczenia Burmistrza
 
data publikacji:  17-02-2020 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  20-11-2020 | 12:38
Obwieszczenie - zawiadomienie wszystkich stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacjami transformatorowymi, drogą dojazdową, na działce o numerze ewidencyjnym 710, położonej w obrębie geodezyjnym Karolinki, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. 20.11.2020
więcej »»»
Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.WK.6220.13.2020 z dnia 17.11.2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacjami transformatorowymi, drogą dojazdową, na działce o numerze ewidencyjnym 710, położonej w obrębie geodezyjnym Karolinki, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. 20.11.2020
więcej »»»
Obwieszczenie o termiach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych w ślad za pismem z Nadleśnictwa Piaski 03.11.2020
więcej »»»
Obwieszenie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacjami transformatorowymi, drogą dojazdową, na działce o numerze ewidencyjnym 710, położonej w obrębie geodezyjnym Karolinki, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. 30.10.2020
więcej »»»
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Dąbrocznia, obręb Miejska Górka 20.10.2020
więcej »»»
Obwieszczenie o termiach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 34 „SREBRNY ROGACZ” 06.10.2020
więcej »»»
Obwieszczenie o termiach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 12 „LIS”. 24.09.2020
więcej »»»
Obwieszczenie o termiach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 13 „DROP”. 24.09.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacjami transformatorowymi, drogą dojazdową, na działce o numerze ewidencyjnym 710, położonej w obrębie geodezyjnym Karolinki, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. 24.09.2020
więcej »»»
Obwieszczenie - zawiadomienie wszystkich stron postępowania o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego: obory wraz z halą udojową oraz instalacjami (elektryczną, wodną, grzewczą) oraz nadziemnych zbiorników na gnojowicę. 27.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego: obory wraz z halą udojową oraz instalacjami (elektryczną, wodną, grzewczą) oraz nadziemnych zbiorników na gnojowicę 27.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Karolinki) 10.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Miejska Górka) 10.08.2020
więcej »»»
Zawiadomienie Burmistrza Miejskiej Górki o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego: obory wraz z halą udojową oraz instalacjami (elektryczną, wodną, grzewczą) oraz nadziemnych zbiorników na gnojowicę. 04.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie instalacji na terenie cukrowni. 04.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie - Zawiadomienie stron:Urząd Miejski w Miejskiej Górce wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu i Starostwa Powiatowego w Rawiczu o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydanie decyzji. 04.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydanym w dniu 09.07.2020 r. postanowieniu, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie instalacji na terenie cukrowni oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 10.07.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo 06.07.2020
więcej »»»
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydanej w dniu 24.06.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku 24.06.2020
więcej »»»
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.06.2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 36 w miejscowości Rzyczkowo 24.06.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska