http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenia 2015 rok
Obwieszczenia 2014 rok
Obwieszczenia 2013 rok
Obwieszczenia 2012 rok
Obwieszczenia 2011 rok
Obwieszczenia 2010 rok
Obwieszczenia 2009 rok
Obwieszczenia 2008 rok
Obwieszczenia 2016 rok
Obwieszczenia 2017 rok
Obwieszczenia 2018 rok
Obwieszczenia 2019 rok
Obwieszczenia 2020 rok
Obwieszczenia 2021 rok
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Obwieszczenia 2017 rok 
Obwieszczenia Burmistrza
 
data publikacji:  20-06-2017 | 08:29
data ostatniej modyfikacji:  28-12-2017 | 11:32
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki - zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o docelowej obsadzie 289,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 331. 28.12.2017
więcej »»»
INFORMACJA BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni o obsadzie 202 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sobiałkowo, gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 842”. 18.08.2017
więcej »»»
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 202 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sobiałkowo, gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 842. 18.08.2017
więcej »»»
Obwieszczenie - „Budowie chlewni o obsadzie 202 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sobiałkowo gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 842”. 19.07.2017
więcej »»»
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni o obsadzie 202 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sobiałkowo gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 842”. 20.06.2017
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska