http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenia 2015 rok
Obwieszczenia 2014 rok
Obwieszczenia 2013 rok
Obwieszczenia 2012 rok
Obwieszczenia 2011 rok
Obwieszczenia 2010 rok
Obwieszczenia 2009 rok
Obwieszczenia 2008 rok
Obwieszczenia 2016 rok
Obwieszczenia 2017 rok
Obwieszczenia 2018 rok
Obwieszczenia 2019 rok
Obwieszczenia 2020 rok
Obwieszczenia 2021 rok
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Obwieszczenia 2018 rok 
Obwieszczenia Burmistrza
 
data publikacji:  10-01-2018 | 13:43
data ostatniej modyfikacji:  20-12-2018 | 09:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Konary, gmina Miejska Górka 10.01.2018
więcej »»»
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla strefy przemysłowej 22.02.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o docelowej obsadzie 289,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 331, w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka” 08.05.2018
więcej »»»
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka w obrębie wsi Zakrzewo 11.07.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch budynków inwentarskich (tuczarni) o obsadzie łącznej max 2000 szt. tuczników (280 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. gruntu 45/15, obręb Roszkówko, gm. Miejska Górka" 30.07.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki 10.08.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki 03.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki 09.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka 16.11.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla strefy przemysłowej 16.11.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka w obrębie wsi Zakrzewo 05.12.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki dot. budowy dwóch budynków inwentarskich (tuczarni) o obsadzie łącznej max 2000 szt. tuczników (280 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. gruntu 45/15, obręb Roszkówko, gm. Miejska Górka”. 20.12.2018
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska