http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenia 2015 rok
Obwieszczenia 2014 rok
Obwieszczenia 2013 rok
Obwieszczenia 2012 rok
Obwieszczenia 2011 rok
Obwieszczenia 2010 rok
Obwieszczenia 2009 rok
Obwieszczenia 2008 rok
Obwieszczenia 2016 rok
Obwieszczenia 2017 rok
Obwieszczenia 2018 rok
Obwieszczenia 2019 rok
Obwieszczenia 2020 rok
Obwieszczenia 2021 rok
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Obwieszczenia 2016 rok 
Obwieszczenia Burmistrza
 
data publikacji:  22-03-2016 | 09:00
data ostatniej modyfikacji:  29-12-2016 | 13:15
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Przerób drewna tartacznego (tarcica, drewno budowlane).” 29.12.2016
więcej »»»
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 236/16”. 10.10.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 236/16. 10.10.2016
więcej »»»
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobiałkowo, gm. Miejska Górka”. 23.09.2016
więcej »»»
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla 147 DJP trzody chlewnej wraz z silosami paszowymi zlokalizowanymi na działce o nr ewid. 45/14, obręb Roszkówko, gm. Miejska Górka.” 22.09.2016
więcej »»»
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice, gm. Miejska Górka”. 21.09.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobiałkowo, gm. Miejska Górka 16.09.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Gostkowo gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 236/16”. 14.09.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice, gm. Miejska Górka 09.09.2016
więcej »»»
Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie kabiny lakierniczej na terenie zakładu RYMET Roman Rydzyński znajdującego się na działce nr 2754 obręb Miejska Górka, gm. Miejska Górka 01.09.2016
więcej »»»
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla strefy przemysłowej 31.08.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobiałkowo, gm. Miejska Górka” 25.08.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń - Kołaczkowice, gm. Miejska Górka”. 16.08.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Gostkowo gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 236/16”. 16.08.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice, gm. Miejska Górka 21.07.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Miejskiej Górki Nr WK.6220.13.2012 z dnia 29.11.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Sobiałkowo. 13.07.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 19.05.2016 r. nr WK.6220.5.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobiałkowo. 27.06.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobiałkowo, gmina Miejska Górka 24.05.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobiałkowo, gm. Miejska Górka 23.05.2016
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobiałkowo, gm. Miejska Górka" 26.04.2016
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska