http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenia 2015 rok
Obwieszczenia 2014 rok
Obwieszczenia 2013 rok
Obwieszczenia 2012 rok
Obwieszczenia 2011 rok
Obwieszczenia 2010 rok
Obwieszczenia 2009 rok
Obwieszczenia 2008 rok
Obwieszczenia 2016 rok
Obwieszczenia 2017 rok
Obwieszczenia 2018 rok
Obwieszczenia 2019 rok
Obwieszczenia 2020 rok
Obwieszczenia 2021 rok
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Obwieszczenia 2015 rok 
Obwieszczenia Burmistrza
 
data publikacji:  28-01-2015 | 14:08
data ostatniej modyfikacji:  30-12-2015 | 09:22
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa Konary" 30.12.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa Dłoń" 30.12.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa Piaski" 30.12.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory opasów o obsadzie 111,8 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi 28.12.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie 123,2 DJP na działce nr 25 obręb Karolinki, gmina Miejska Górka 17.12.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego nas budowie obory krów mlecznych o obsadzie 54 DJP wraz z halą udojową i zlewnią mleka oraz płyty gnojowej, zbiornika na odcieki, zbiornika na ścieki i zbiornika na płynne odchody zwierzęce. 14.12.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 27.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Farma Wiatrowa DŁOŃ” 27.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 25.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Farma Wiatrowa PIASKI” 25.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 24.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Farma Wiatrowa KONARY” 24.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy trzody chlewnej składającej się z trzech chlewni dla łącznej obsady 360,3 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi 12.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni tuczników o obsadzie 123,2 DJP 09.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pn. magazynowaniu złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych 13.10.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ferm trzody chlewnej składającej się z trzech chlewni dla łącznej obsady 360,3 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi 12.10.2015
więcej »»»
Obwieszczenie informujące o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ferm trzody chlewnej składającej się z trzech chlewni dla łącznej obsady 360,3 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi 31.08.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się stron postępowania, z dowodami zebranymi w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie FARMY WIATROWEJ PIASKI 28.08.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się stron postępowania, z dowodami zebranymi w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie FARMY WIATROWEJ DŁOŃ 21.08.2015
więcej »»»
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się stron postępowania, z dowodami zebranymi w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie FARMY WIATROWEJ KONARY 18.08.2015
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska