http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenia 2015 rok
Obwieszczenia 2014 rok
Obwieszczenia 2013 rok
Obwieszczenia 2012 rok
Obwieszczenia 2011 rok
Obwieszczenia 2010 rok
Obwieszczenia 2009 rok
Obwieszczenia 2008 rok
Obwieszczenia 2016 rok
Obwieszczenia 2017 rok
Obwieszczenia 2018 rok
Obwieszczenia 2019 rok
Obwieszczenia 2020 rok
Obwieszczenia 2021 rok
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Obwieszczenia 2014 rok 
Obwieszczenia Burmistrza
 
data publikacji:  20-01-2014 | 09:00
data ostatniej modyfikacji:  01-12-2014 | 09:07
Obwieszczenie 01.12.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni tuczników o obsadzie 123,2 DJP na działce nr 25, obręb Karolinki, gm. Miejska Górka 30.10.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni tuczników o obsadzie 123,2 DJP na działce nr 25, obręb Karolinki, gm. Miejska Górka 22.10.2014
więcej »»»
"Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie chlewni tuczników o obsadzie 123,2 DJP na działce nr 25 obręb Karolinki ,gm. Miejska Górka" 09.10.2014
więcej »»»
"Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie 123,2 DJP" 19.09.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie 123,2 DJP 09.09.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o sporządzeniu protokołu z rozprawy administracyjnej ws. przedsięwzięcia pn. budowie chlewni tuczników o obsadzie 123,2 DJP na działce nr 25 obręb Karolinki, gm. Miejska Górka 09.09.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa Konary" 25.08.2014
więcej »»»
"Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa obory porodowej dla obsady krów w ilości nie większej niż 45,15 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na oborę krów mlecznych dla obsady w ilości nie większej niż 17 DJP, planowanego na terenie istniejącej fermy krów o aktualnej obsadzie wynoszącej 693,55 DJP 20.08.2014
więcej »»»
Obwieszczenie 12.08.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie 123,2 DJP 12.08.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w obrębie Miejska Górka 12.08.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego (chlewni) o maksymalnej obsadzie 22,4 DJP 07.08.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa Piaski" 04.08.2014
więcej »»»
Obwieszczenie 04.08.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 25.07.2014
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 23.07.2014
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Farma Wiatrowa KONARY” 23.07.2014
więcej »»»
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa Piaski" 22.07.2014
więcej »»»
Obwieszczenie informujące o kolejnym uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 11.07.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska